Här kommer kortfattad information om sjukdomar.

Rasklubben rekommendera att föräldradjur ögonlyses och knäleds undersöks innan parning.

PATELLA STATUS

Veterinär känner och bedömer hundens knän.

Man graderar på en skala från 0 till 3:

Grad 0: Normal

Grad 1. Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.

Grad 2. Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

Grad 3. Patella är permanent luxerad

 

ÖGONLYSNING

Veterinär undersöker ögat med speciella ögoninstrument  för att se förändringar.

Katarakt

Grå starr är en grumling i ögats lins. Går att operera.

Kan vara ärftlig eller uppkommen.

PRA, Progressiv Retinal Atrofi

Förtvining av näthinnan, hunden blir blind

Glaukom

Onormalt högt tryck i ögat. Smärtsamt, kan behandlas,

oftast äldre hundar drabbas.

 

DNA TESTER

CMR2, Canine Mutlifokal Retinopati

Ögonsjukdom – blåsor/veck på näthinnan i tidig ålder, som leder till blindhet.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

BNAt, Bandera’s Neonatal Ataxi

Tidig (oftas för 8 v) debuterande neurologisk sjukdom i lillhjärnan. Ofrivilliga skakningar och motoriska svårigheter. Valpen lär sig aldrig att gå.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

PH 1, Primary Hyperorxaluri

Ämnesomsättningssjukdom som leder till njursvikt och död i tidig ålder (före 8 v)

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

DM, Degenerativ Myelopati

Neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger hupphov till svårigheter att samordna rörelser i bakbenen, svaghet i bäcken och känselbortfall

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

MH, Maling Hypertermi

Utvecklar extrem ökning av ämnesomsättning om de utsätts för vissa anestesimedel. Detta kan obehandlad leda till hög och snabb temperaturstegring.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

vWD1, von Willerbrands sjukdom

Blödarsjukdom. Blodet koaugulerar ej korrekt, stor blödningsrisk.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

HUU, Hyperuricosuria

Urinsyrakoncentrationen i hundens urin blir onormalt hög, vilket ökar risken för att drabbade hundar utvecklar njur- och blåsstenar samt cystit

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

Prcd-PRA, Progressiv retinal atrofi

Tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan. Leder till blindhet.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

Autosomal = icke könsbunden

Recissiv = gen som fodras i dubbel uppsättning